بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

HALL 38BC varzesh 95 _ 0. Story

به این وسیله از شما دعوت می گردد در همایش معرفی محصولات و خدمات گروه ورزشی آکا در کنار ما باشید

امید است امسال بتوانیم هرچه بیشتر رضایت خاطر شما را فراهم نماییم

وعده دیدار ما در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

زمان: ۲۵ - ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵

مکان: تهران، بزرگراه چمران، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Bسالن ۳۸

 
ادامه مطلب...