معرفی شرکت پالس , Pulse Company

معرفی شرکت پالس , Pulse Company

شرکت پالس از شرکت های مهتبر و بزرگ تولید تجهیزات ورزشی و باشگاهی می باشد

PULSE

HISTORY

More than 30 years at the heart of fitness

A wealth of experience delivering core services such as the supply and service of innovative, environmentally friendly fitness equipment, design, build, fund and project management of sustainable, leisure developments and complete operational business support solutions, ideally positions Pulse as the leading Total Leisure Solutions provider.

۱۹۸۰ – Johnson brothers design and manufacture their first products – freeweights.

۱۹۸۳ – The Pulse brand is created and Pulse have 65 fitness products.

۱۹۸۵ – Premises are purchased in Congleton, Cheshire, UK.

۱۹۸۹ – Pulse pioneer leisure facility design & development through investment partnerships.

۱۹۹۲ – Pulse expands and begins producing its own range of cardio machines.

۱۹۹۵ – Pulse Germany office is opened to distribute products across Europe.

۱۹۹۷ – Pulse provide operational support to more than 70 leisure partners throughout the UK

۲۰۰۲ – Pulse move to bigger premises in Cheshire and now employ more than 100 people.

۲۰۰۴ – Pulse is represented in 20 countries with offices in UK, Germany and Ireland.

۲۰۰۵ – The Pulse group expands and creates its four leisure divisions.

۲۰۰۶ – Pulse launches gym management software – SmartCentre®.

۲۰۰۸ – Pulse adds interactive products to its portfolio.

۲۰۱۰ – Pulse opens new health and fitness centre in partnership with Carshalton College.

۲۰۱۱ – Pulse opens new 3G Soccer and Fitness centre in Wednesbury.

۲۰۱۳ – Pulse acquire new larger premises in Congleton to support the growth of the evolving fitness company.